Menu

Duyurular


Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 803-686 =  29/12/2015      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/12/2015 tarih ve 5031-875/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 22.12.2015 tarih ve 23901 sayılı yazıya atfen;

Ekonomi Bakanlığı'nın 18.12.2015 tarih ve 42631830-724.01.02-145874 sayılı yazısında, Türkiye ile Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) müzakerelerine başlandığının 7 Ocak 2014 tarihinde ilan edildiğinin ve iki ülke arasında bugüne kadar 1-2 Aralık 2014, 13-17 Nisan ve 7-10 Eylül 2015 tarihlerinde olmak üzere üç tur müzakere yapıldığının, dördüncü tur müzakerelerin ise 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara'da yapılmasının öngörüldüğü dile getirilerek; taraflar arasında akdedilecek bir EOA'nın ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ile yatırım ve işbirliği imkanlarının zenginleştirilmesinin yanısıra, ülkemiz aleyhinde seyreden ikili ticaretin daha dengeli bir yapıya kavuşturularak artırılması hususu belirtilerek; Türkiye ile Japonya arasında müzakereleri devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ilgili Odamız görüşlerinin en geç 4 Ocak 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bildirilmesi istenilmektedir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilecek Odamız görüşlerine esas teşkil etmek üzere konuya ilişkin görüşlerinizin en geç 31 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Fax: +90 212 293 7935, E-posta: ahmet.tagmac@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi gerektiği,”
 
Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz