Menu

Duyurular


İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Çeki Operasyonu Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5 / 204-153 = 29/04/2014
 

 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığından alınan, 29/04/2014 tarih ve
36933900-145.99-469 sayılı “İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Çeki Operasyonu” konulu yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz