Menu

Duyurular


İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Çalışmaları Hk.

SİRKÜLER NO:13,7 / 729-622 = 18/11/2015
 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 18/11/2015 tarih ve  58799809-130.01.02/E.12068 sayılı "İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Çalışmaları" konulu yazısında;
 
“İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü imalat ve montaj çalışmaları kapsamında TAKLİFT 7  isimli yüzer vinç bomunun uzatma işlemleri 19 Kasım – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında Haydarpaşa Liman İşletme Tesisinde yapılacaktır.
 
Yukarıda belirtilen tarihlerde Haydarpaşa Limanı Mendirek içi yerel deniz trafiğine kapatılmış olup bu süre dahilinde yerel deniz trafiği mendirek dışında yapılacaktır.
 
Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere / ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması,”
İstenmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz