Menu

Duyurular


İzmit, İzmir, Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO: 13.6  / 681-522 = 07/09/2017 


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 06/09/2017 tarih ve 36935900-010.07.02-E.1367 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Uygulama Talimatı yürürlükten kaldırılmış olup “İzmit, İzmir, Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Uyguluma Talimatı” yürürlüğe konulmuştur. Konu yazımız ekinde sunulmuş olup yapılacak iş ve işlemlerde yürürlüğe konulan talimata uygun hareket edilmesi ve bağlılarınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Uygulama Talimatı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz