Menu

Duyurular


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

SİRKÜLER NO: 8.5  / 330-266 = 30/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/04/2018 tarih ve 1646-252/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ekonomi Bakanlığı'ndan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)" 27.04.2018 tarihli ve 30404 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanmış olup  Amaç ve Kapsamı;

MADDE 1 –Amaç ve Kapsam


1) Bu Tebliğ,  Ek-1'de yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında re'sen korunma önlemi soruşturması açılması ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2) Soruşturma konusu ürünlerin kapsamı, soruşturma sürecinde toplanacak bilgiler doğrultusunda değişebilir.

şeklinde olup Tebliğ Ek-1'inde yer alan Ürün Grupları; "Yassı Mamuller, Çubuklar, Teller ve Profiller, Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri, Boru ve İçi Boş Profiller, Paslanmaz Çelikler" olarak,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiKenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz