Menu

Duyurular


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/23)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 165-136 = 23/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/02/2017 tarih ve 701-150/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“03.02.2017 tarih ve 29968 Sayılı (Asıl) Resmi Gazete yayımlanan 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda sunulmaktadır.

Ekonomi Bakanlığından  "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)" 23.02.2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Bahse konu Tebliğin amacı  ‘14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8311.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" (özlü kaynak telleri) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.’”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 


Ek: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz