Menu

Duyurular


İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 005-005 = 03/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2017 tarih ve 6-5/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ekonomi Bakanlığı’nca “İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)” 31 Aralık 2016 Tarih ve 29935 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

İthalat Tebliği’nin amaç ve kapsamı;

 

‘MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel SekreterEk: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz