Menu

Duyurular


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 257-215  = 24/03/2017


Bakanlar Kurulu Kararınca, 23 Mart 2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Karar

Dağıtım: Tüm üyelerimiz