Menu

Duyurular


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 007-007 = 03/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2017 tarih ve 10-9/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ekonomi Bakanlığı’nca “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” 2016/9611 Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2016 Tarih ve 29935 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, “Listeler” içerisinde 89 No’lu Fasıl’da gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar ile ilgili hususlara yer verilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz