Menu

Duyurular


İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 Webinarı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 241-148 = 16/04/2024 


İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.04.2024 tarih ve E-16934678-724.01.02-00095748843 sayılı yazısı.

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;


‘’a) 21.09.2022 tarihli ve 78389364 sayılı yazımız.

  b) 10.10.2022 tarihli ve 78949415 sayılı yazımız.

  c) 03.11.2023 tarihli ve 90632213 sayılı yazımız.

  ç) 16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılı yazımız.

  d) 19.02.2024 tarihli ve 94119930 sayılı yazımız.

  e) 22.03.2024 tarihli ve 95267483 sayılı yazımız.

  f) YASED'e iletilen 29.03.2024 tarihli ve 95515098 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazılarda, Avrupa Birliği'nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) isimli elektronik gümrük sisteminin 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla operasyonel sürecinin başlaması planlanan üçüncü sürümüne ilişkin bilgi verilmekte ve anılan sürüme ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından Türk ticaret erbaplarına yönelik 4 Nisan 2024 tarihinde bir bilgilendirme webinarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, bahse konu webinarda Avrupa Komisyonu tarafından yapılan sunumun bir nüshası internet sitenizde ve sosyal medya mecralarında (instagram dahil) yayımlanmamak kaydıyla, söz konusu sürümden etkilenmesi muhtemel tüm faydalanıcılar ile paylaşılmasını teminen ekte iletilmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Avrupa Komisyonu tarafından yapılan sunumun


Dağıtım: Tüm üyelerimiz