Menu

Duyurular


İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı)'e İlişkin Webinar

SİRKÜLER NO: 12.3 / 145-91 = 27/02/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.02.2024 tarih ve 547/157/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2024 tarihli ekte sunulan yazıda; 

Avrupa Birliği'nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) elektronik gümrük sisteminin Sürüm 3'ünün kademeli olarak uygulanmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan broşürlerin birer örneğinin yazı ekinde gönderildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, yeni sürümün, deniz yolu taşıma şirketlerince en geç 4 Aralık 2024 tarihinde, bu şirketlerin ara dosyalama işlemleri (house level filing) için en geç 1 Nisan 2025 tarihinde, demiryolu ve karayolu taşıma şirketlerince en geç 1 Eylül 2025 tarihinde uygulanmaya başlanması öngörüldüğü ve Komisyon tarafından kamu kurumları ile iş dünyası temsilcilerine yönelik olarak konuya ilişkin bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir. 

Bu itibarla, anılan toplantıda yöneltilmesi uygun görülen soruların 4 Mart 2024 tarihine kadar TOBB’a (elif.demir@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz