Menu

Duyurular


İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

SİRKÜLER NO: 12.3 / 405-236 = 11/06/2024

 İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.06.2024 tarih ve E-16934678-724.01.02-00097725255 sayılı yazısı.


 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 ‘’a) 21.09.2022 tarihli ve 78389364 sayılı yazımız.

  b) 10.10.2022 tarihli ve 78949415 sayılı yazımız.

  c) 03.11.2023 tarihli ve 90632213 sayılı yazımız.

  ç) 16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılı yazımız.

  d) 19.02.2024 tarihli ve 94119930 sayılı yazımız.

  e) 22.03.2024 tarihli ve 95267483 sayılı yazımız.

  f) YASED'e iletilen 29.03.2024 tarihli ve 95515098 sayılı yazımız.

  g) 15.04.2024 tarihli ve 95748843 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarda, Avrupa Birliği'nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) isimli elektronik gümrük sisteminin 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla operasyonel sürecinin başlaması planlanan üçüncü sürümü ve anılan sürüme ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından Türk ticaret erbabına yönelik 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen webinar hakkında bilgi verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan ve 17 Mayıs 2024 tarihinde Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme metni ve sık sorulan sorular ve cevaplarına ilişkin not ekte iletilmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek1: İlgi Yazı

Ek2: Duyuru Metni

Ek3: Sık Sorulan Sorular

Dağıtım: Tüm üyelerimiz