Menu

Duyurular


İtalya Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Değişiklik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 655-466 = 19/10/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2022 tarih ve 3008/750/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen ve ekte sunulan 17.10.2022 tarih ve 10688 sayılı yazıda ; İtalya Trieste Limanı giriş prosedüründe yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmektedir.

Yazıda ;  

- İtalya'nın Trieste Limanı'na giriş için uygulamaya konulacak yeni giriş kuralının 31/10/2022 tarihi itibarıyla geçerli olacağı,

- Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı'na sadece ‘Gümrük Bildirimi' işlemi yapmış olan TIR'ların giriş yapabileceği,

- Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen tüm TIR'lar için zorunlu bir işlem olduğu,

- Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar'a ait https://sinfomar.porto.trieste.it/ adresinden sadece üye olan operatörler (gümrük acenteleri) tarafından yapılabileceği,

- Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin liman kapısında, evrak veya dijital formatta ibraz edilebileceği,

- Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise antrepo kayıt işlemi için sinfomar@info-era.com  adresine talepte bulunulması gerekeceği,

- Uygulama hakkında detaylı bilginin Trieste Gümrük İdaresi portalında (https://www.porto.trieste.it/) yayınlandığı,

belirtilmekte olup, detaylar ekte yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz