Menu

Duyurular


İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 389-307 = 24/05/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/05/2018 tarih ve 2018-294/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.05.2018 tarihli ve 30427 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

 

29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiş olup Değişiklik Yönetmeliğinde; "ondan" ibaresi "elliden" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik Yönetmeliğinin diğer değişiklik maddeleri Ek-1'de yer almıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz