Menu

Duyurular


İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar Hk.

SİRKÜLER NO: 9.7 / 408-302   = 21/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 20/08/2014 tarih ve  3569-550 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"TOBB’ un 11.08.2014 tarih ve 0515-296 sayılı yazısına atfen;
 
TOBB’ un da üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesi amacıyla ‘’İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’’ imzalandığı, bahsi geçen prosedür gereğince işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazların değerlendirilebilmesi için Komisyonun Ocak ayında toplanacağı bildirilmiş olup; bu yöndeki itirazların ekte yer alan formun eksiksiz doldurulması, toplantı tarihinden en az  30 gün öncesine kadar  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak biriminde kayda alınmış olması halinde toplantı gündemine alınacağı ve formda adı geçen itiraz sahibinin işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Bu bağlamda, işyeri tehlike sınıfına itirazı olan üyelerimizin bu yöndeki taleplerini ekte yer alan formu eksiksiz doldurarak ayrıca www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalaradresinde de yer alan prosedür çerçevesinde, Odamıza ivedi olarak iletmesi gerektiği,”
           
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz