Menu

Duyurular


ISWG-GHG 9 Toplantısı Hakkındaki ICS Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 752-582 = 27/09/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.09.2021 tarih ve 2612/1014/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

''Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 20.09.2021 tarihli yazı ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu Dokuzuncu Oturumu hakkındaki özet rapor Odamıza iletilmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun Dokuzuncu Oturumu’nun (Intersessional Working Group on the Reduction of GHG Emissions-ISWG GHG 9) 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Sayın Sveinung OFTEDAL (Norveç) başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu çalışma grubu toplantısına ait sonuç raporunun henüz yayınlanmadığı ifade edilmekte olup özet raporun ICS Sekretaryası tarafından toplantı içeriği dahilinde hazırlandığı bildirilmektedir. Toplantıda gündeme gelen önemli konular hakkındaki özet rapor ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.''


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz