Menu

Duyurular


ISWG-GHG 12 Sonuçları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 354-254 = 30/05/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.05.2022 tarih ve 2103/416/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 12’nci Oturumu (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships-ISWG GHG 12) 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Norveç’in oturum başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Odamız tarafından takip edilen bahse konu çalışma grubu toplantısında gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında IMO resmi web sayfasında 24.05.2025 tarihinde yayımlanan duyuruda yer alan özet bilgiler ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz