Menu

Duyurular


İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 618-476 = 10/08/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/08/2017 tarih ve 3050-519/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  04.08.2017 taihli ve bila sayılı e-posta yazısına atfen;

 

Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanan mali yardımların, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında kullandırıldığı,  bu çerçevede , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Avrupa Birliği Komisyonu tarafından IPA'nın bileşenlerinden olan "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı"nın uygulanmasından sorumlu Program Otoritesi olarak belirlendiği ve bu görevini yürütürken teknik destek alındığı, (potansiyel) Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarına belirli konularda bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunulduğu bildirilmektedir.

 

Bu doğrultuda, EK'te belirtilen illerde ve tarihlerde "IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" ve "Proje Döngüsü" konularında iki gün sürecek bir eğitim programı öngörüldüğü, bilgilendirme günü ve eğitimle ilgili duyuruların Odamızca da yapılmasının, programın başarısının artırılmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, anılan eğitimlere  katılacak kişilerin bilgilendirme günü için http://kayit.ikg.gov.tr/default.aspx?info=sop-bilgilendirme adresinden, proje döngüsü eğitimi içinse http://kayit.ikg.gov.tr/default.aspx?info=sop-pcm adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği, programlara katılım için gereken ulaşım ve konaklama masraflarının katılımcılar veya kurumları tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz