Menu

Duyurular


İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 18.1 / 397-315 = 25/05/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/05/2018 tarih ve 2066-300/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bilindiği üzere IMO’nun 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek olan gemi yakıtlarında % 0,50 sülfür içeriği kısıtlaması uluslararası sefer yapan tüm gemi işleten firmalarımız için  büyük önem arz etmektedir.

İMEAK Deniz Ticaret Odası üyesi, gemi yakıt ikmal sektörü ile iştigal eden firmalar tarafından 2020’den itibaren deniz yakıtlarda aranacak küresel sınırlama ile ilgili çalışmalar yaparak,  armatörlerimizin 1 Ocak 2020 tarihindeki bu değişime sorunsuz geçmesine yardımcı olmak  ve Türkiye’nin bu değişimi fırsata dönüştürerek, ülkemiz döviz girdilerini arttırmak  amacıyla  bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Istanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu Kurucu Üyeleri;

Arkas Bunker   : Ufuk ERİNÇ, Utku ÜNLÜ, Erdem ÇOKER

Petrol Ofisi       : Celal ERSAN,  Aydın YILDIZ, 

SOCAR Bunker: Zeki TARAKÇI, Ferhat UZUN 

Energy Petrol   : Mustafa MUHTAROĞLU, Yeşim MUHTAROĞLU

 

Şeklinde belirlenmiş olup ilk toplantıları 22 Mayıs 2018 tarihinde Odamızda yapılmıştır. 2018 Yılında ayda bir kez toplanması planlanan çalışma grubuna, EPDK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ülkemiz rafinerileri ile Piri Reis Üniversitesinden de birer temsilcinin katılması planlanmaktadır.

 

Konuyla ilgili bilgi talebi ve öneriler olan üyelerimizin Istanbul Bunker 2020 çalışma grubuna ulaşılabilmesi amacıyla,dto13@istanbulbunker2020.com  adresli bir e-mail tanımlanmıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz