Menu

Duyurular


İsrail Ticaret Heyeti Programı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 566-468 = 19/07/2016                   

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.07.2016 tarih ve 2826-523/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, 2016 yılının Kasım ayı içerisinde, İsrail'e yönelik; genel gıda, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile gemi ve yat sektörlerini kapsayan ortak ve geniş katılımlı bir "Ticaret Heyeti" programının organize edilmesinin planlandığı,
 
Ülkemizin bahse konu sektörlere ilişkin ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın faaliyette bulunduğu İsrail ve Ortadoğu pazar paylarında artış sağlanması ve ülkeler arasında işbirliği imkânlarını arttırabilmek amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu ticaret heyeti programına - özellikle Türkiye-İsrail ilişkilerinde güncel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde - değinilen sektörlerde uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve/veya ihraç eden tüm firmalarımızın katılmasında fayda görüldüğü,

Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen Üyelerimizin EK'te yer alan katılımcı talep formunu doldurarak en geç 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar
Genel Sekreterliklerinin iib@iib.org.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmekte olduğu,
belirtilmektedir.“

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz