Menu

Duyurular


İsrail Gümrüklerine İlişkin Duyuru

SİRKÜLER NO: 8.5  / 784-599 = 24/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/10/2017 tarih ve 3955-664/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“TOBB’un 17.10.2017 tarih ve 15833 sayılı yazısına atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı Tel Aviv Büyükelçiliği'nin yazısına atfen, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu tarafından bahse konu Büyükelçiliğimize iletilen İsrail Gümrükleri İdaresi'nin duyurusu çerçevesinde, "Global Gateway" olarak adlandırılan yeni nesil bilgisayar destekli gümrük sisteminin kullanılmaya başlanacağın, sistem kurulumu dolayısıyla 10-14 Ocak 2018 tarihlerinde İsrail'de gümrük işlemlerinin yapılamayacağı, acil kargolarda ise özel acil gümrük prosedürünün uygulanacağının öğrenildiği ifade edilerek İsrail Gümrükleri İdaresi'nin bahse konu duyuru metnine TOBB'un web sayfasında (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altında yer alan "Uluslararası İş İmkanları/ÜlkeDuyuruları/İsrail" bölümünden ulaşılabileceği belirtilerek Odamızdan konu hakkında üyelerimize duyuru yapılması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz