Menu

Duyurular


ISM Kodu’nda Değişiklik

SİRKÜLER NO: 22.2 / 0283-214 = 20/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/05/2010 tarih ve  2333-257/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“ICS ve ISF, 22 Nisan 2010 tarihinde yayınlanmış olan (10)24 sayılı ISM Kodu Uygulamaları hakkındaki Kılavuz’un yeni değişikliği 01 Temmuz 2010 tarihinde yürürlülüğe gireceği ilgi ile bildirilmiştir.

 

Söz konusu yazıda, yapılan en önemli değişikliğin, Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin dahili denetim sıklığının 12 ayda bir defaya çıkartılması olduğu belirtilmektedir. Bunun dışındaki diğer değişikliklerin göreceli olarak daha basit olduğu ve denetim listesi kullanımı, uygunsuzluk analizi, sertifikalandırma prosedürleri gibi konulara dikkat çektiği bildirilmektedir. 

 

Anılan konuların detaylı olarak açıklandığı IMO sirküleri Ek’te sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz