Menu

Duyurular


ISM Code 2010 Ammendments (Değişiklikleri)Semineri.

SİRKÜLER NO: 12.2 / 0218-167 = 14/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/04/2010 tarih ve  01705-190/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Alman Loydu’nun 12.04.2010 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) 85. Oturumunda, Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu’na (ISM), MSC.273 (85) kararıyla 1 Temmuz 2010’da yürürlüğe girecek önemli değişiklikler getirildiği,

 

Bu kapsamda Alman Loydunca;

 

- 11 Mayıs 2010 Salı günü saat 09:00 – 14:00 saatleri arasında ByOtell Kozyatağı’nda; ileri düzeyde olan ve ISM Code bilgisi gerektiren, “ISM Code 2010 Ammendments” Semineri düzenleneceği,

 

- Revizyonun detayları hakkında bilgi verilerek; güvenli yönetim sistemlerinin nasıl etkileneceği ve firmaların bu revizyona uyum için ne gibi önlemler alacağı ile ilgili açıklamalar ve risk değerlendirmesi ile riskten korunmak için olası metotları örneklerle açıklayan vaka çalışmalarının yer alacağı Seminerin dilinin İngilizce olacağı,

 

- 150 Euro olan kişi başı katılım ücretine 1 kahve molasının dahil olduğu,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

KURS BAŞVURUSU İÇİN:

Sn. Açılay KOÇ / GL Türkiye Eğitim Koordinatörü

Tel: + 90 216 658 68 60 / 658 68 61

Cep Tel: + 90 530 419 00 23

Fax: + 90 216 658 68 43

E-mail: acilay.koc@gl-group.com

 

 

 

EKLER:

EK 1: Kurs Broşürü (1 Sayfa)

EK 2: Katılım Formu (1 Sayfa)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz