Menu

Duyurular


İşlem Takip Kartları

SİRKÜLER NO: 8.5  / 451-353 = 02/06/2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 31/05/2017 tarih ve 76107777-100-E.25421275 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bağlantı Gümrük İdarelerimizde yetkisiz iş takiplerinin önlenerek konu ile ilgili olarak oluşabilecek suistimallerin önüne geçilebilmesini teminen, belirli bir plan dahilinde ve aşamalı olarak, gümrük hizmet binalarına giriş ve çıkışlarda turnike sistemlerinin kurulması ve bu turnikelerde kullanılmak üzere gümrük idarelerinde doğrudan ve dolaylı temsil yoluyla iş takibi yapacak kişilere dağıtılacak şekilde akıllı kart özelliği bulunan giriş kartlarının basılması uygulaması ilk olarak 10 Mayıs 2017 tarihinde Erenköy Gümrük Müdürlüğünde öncelikle Gümrük Müşavirleri ve Müşavir Yardımcılarını kapsayacak şekilde başlatılmış olup, gümrük işlem takip kartı sahibi kişilerin de bahsi geçen uygulama kapsamına alınması uygun görülmüştür.

 

Atatürk Havalimanı Kargo, Ambarlı, Halkalı, Haydarpaşa, Pendik ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerinde de 2017 yılı itibariyle söz konusu uygulamanın başlatılması; diğer Gümrük Müdürlüklerinin de ikinci aşamada söz konusu uygulama kapsamına dahil edilmesi planlanmaktadır.

 

Bu itibarla, akıllı kart basımlarının yapılabilmesi için gerekli bilgilerin, ekte örneği gönderilen tabloya işlenmek suretiyle, aşağıda bilgileri belirtilen hesap numarasına 20 TL olan kart ücretinin ödendiğine dair dekont ile birlikte ve toplu olarak Derneğiniz/Odanız kanalıyla doğrudan Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, akıllı kart verilen gümrük işlem takip kartı sahibi kişilerden vefat ve işten ayrılma gibi nedenlerle gümrüklerde iş takibi yapma yetkisi sonlananlara veya geçici olarak askıya alınanlara ilişkin bildirimin gecikmeksizin Bölge Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.

 

Bilgileri ile uygulamanın hayata geçirilmesini teminen öncelikle Erenköy Gümrük Müdürlüğünde işlem yapan üyeleriniz olmak üzere tüm üyelerinize gerekli duyurunun yapılması ve yetkisiz kişilere kart verilmesi halinde sorumluluğun Derneğinize/Odanıza ait olacağının bilinmesi hususu”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İşlem Takip Kartları Tablosu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

HESAP BİLGİLERİ:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi

Saymanlık Müdürlüğü Ziraat Bankası

Etimesgut / Ankara Şubesi

Hesap No: 135178985125 IBAN: TR18 0001 0025 3313 5178 9851 25