Menu

Duyurular


İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokol

SİRKÜLER NO: 23.1  /479-373 = 16/06/2017 


İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/06/2017 tarih ve 2336-416/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“İŞKUR HİZMETLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL, Odamız ile Türkiye İş Kurumu - İŞKUR arasında 26 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış, bu protokol ile Odamızda bir İŞKUR HİZMET NOKTASI kurulmuştur. İŞKUR HİZMET NOKTASI ile iş arayanların istihdam edilmelerinin ve üyelerimizin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

İmzalanan Protokol uyarınca, üyelerimizin eleman ihtiyaçları Odamızda kurulan İŞKUR HİZMET NOKTASI kanalıyla İŞKUR’a iletilecek; aynı iş ilanları internet sayfamız ve yayınlarımız aracılığı ile ayrıca duyurulacaktır.”

 

İŞKUR sistemine kaydedilmesini ve İMEAK Deniz Ticaret Odası  yayınlarında yer verilmesini istediğiniz iş ilanları vb. dokümanın, http://www.denizticaretodasi.org.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz ELEMAN İHTİYACI BİLDİRİM FORMU’na eklendikten sonra faks (+90 212 293 79 35) ya da e.posta (metin.ak@denizticaretodasi.org.tr) yolu ile İMEAK Deniz Ticaret Odamıza gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz