Menu

Duyurular


İ.S.K.İ Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 314-252 = 20/04/2018 


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 20/04/2018 tarih ve 58799809-010.07.02-E.4085 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“TÜBİTAK ANADOLU Araştırma Gemisi ile 24 Nisan – 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi, İstanbul Boğazı Karadeniz Girişi ve Haliç’te izleme, ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapılacaktır.

 

Seyir can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun; denizcilere/ilgililere ve çalışma bölgelerinde seyir yapacak olan gemi kaptanlarına duyurulması ve belirtilen bölgelerden dikkatli seyir yapılması, çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmemesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz