Menu

Duyurular


İSKİ Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 453-355 = 05/06/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 05.06.2017 tarihli ve 58799809-010.07.02-E.7921 sayılı yazısında;

 

“TÜBİTAK ANADOLU Araştırma Gemisi ile Haliç’de 12-17 Haziran 2017 tarihleri arasında izleme, ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapılacaktır. Bahse konu çalışmaların yapılacağı koordinatlar, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere / ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması ve koordinatları belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, görev yapan deniz araçlarına çapariz verilmemesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Koordinatlar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz