Menu

Duyurular


İ.S.K.İ Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 399-317 = 25/05/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.05.2018 tarih ve 2087-304/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 24.05.2018 tarih ve E.5353 sayılı yazısına atfen;

 

İ.S.K.İ. ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "Denizde ve Haliçte Su/Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi" kapsamında, Marmara Denizi, Karadeniz Girişi, İstanbul Boğazı ve Haliç Körfezinde izleme, ölçüm örnekleme çalışmaları yapılacağı, planlanan çalışmaların TÜBİTAK ANADOLU ve TÜBİTAK MARMARA araştırma gemileri ile 27-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, bahse konu çalışmaların yapılacağı Koordinatların İlgi yazı Ek'inde yer aldığı,

 

Seyir can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun; denizcilere/ilgililere ve çalışma bölgelerinde seyir yapacak olan gemi kaptanlarına duyurulması ve belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmemesi,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz