Menu

Duyurular


İSKİ Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 176-132 = 22/03/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 22.03.2022 tarih ve E-58799809-010.07.02-241188 sayılı yazısı.

 

İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’İ.S.K.İ ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "Denizde ve Haliçte Su/Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi işi'' kapsamında, Marmara Denizi, Karadeniz Girişi, İstanbul Boğazı ve Haliç Körfezinde izleme, ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapılacaktır. Planlanan çalışmalar R/V TÜBİTAK ANADOLU ve R/V TÜBİTAK MARMARA araştırma gemileri ile 24 Mart - 8 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, bahse konu çalışmaların yapılacağı koordinatlar, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Seyir can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun; denizcilere/ilgililere ve çalışma bölgelerinde seyir yapacak olan gemi kaptanlarına duyurulması ve belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, çalışma yapan deniz araçına çapariz verilmemesi hususu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek1: İlgi Yazı

 

Ek2: Koordinatlar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz