Menu

Duyurular


İSKİ Atık Su Arıtma Deşarj Hattı Görüntüleme İşlemi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 519-406 = 05/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/07/2017 tarih ve 2624-450/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 05.07.2017 tarih ve E.9342 sayılı yazısına atfen;

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İ.S.K.İ.)’nin İstanbul Boğazı Baltalimanı bölgesinde Atık Su Arıtma Deşarj hattının satıhtan R.O.V. (Sualtı Robotu) ile görüntüleme işleminin  09.07.2017 –13.07.2017 tarihleri arasında YALIKIZI 2 isimli tenezzüh gemisi kullanılarak 41° 06.85'K-029° 03.85'D koordinatlarında yapılacağı belirtilerek, yapılacak olan çalışma süresince bölgede seyir yapacak tüm gemi ve deniz araçlarının çalışma yapan gemiden neta vaziyette geçiş yapmaları, yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, can, mal ve çevre güvenliği bakımından gerekli duyuruların yapılması ile gemi kaptanlarının uyarılması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz