Menu

Duyurular


İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 663-506 = 25/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3244-562/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Değişiklik Yönetmeliği;


1–6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklendiği,

 

"Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir."

 

2–Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklendiği,

 

"Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir."

 

3–Ayrıca, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yürürlükten kaldırıldığı, hükümleri şeklinde düzenlenmiştir. ”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz