Menu

Duyurular


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 356-288 = 24/04/2017 


24 Nisan 2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;

“- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (ek:1) ve

-Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (ek:2)

 

Ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 


Ek: 1

Ek: 2

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz