Menu

Duyurular


İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 868-663 = 27/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/11/2017 tarih ve 4449-736/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 20.11.2017 tarih ve 21536506-724.01.01-E.89943 sayılı yazısına atfen;

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığınca, 31 Ekim 2017 tarihinde "Countering America's Adversaries Through Sancions Act-CAATSA" başlıklı yasa kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) yetkilileri ve bağlı kurum/kuruluşlarından oluşan, bir örneği ekli listede yer alan 41 gerçek ve tüzel kişinin 13224 sayılı başkanlık kararnamesi temelinde terörizmle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan örgütler/kişiler listesine (Special Designated Global Terrorist-SDGT) dahil edildiği, belirtilerek üyelerimizin bilgilendirilmeleri istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz