Menu

Duyurular


İran Yatırım Yapılabilecek Projeler

SİRKÜLER NO: 23.1  / 015-015 = 05/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/01/2017 tarih ve 76-21/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.O.B.B.’un  02.01.2017 tarih ve 32 sayılı yazısına atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı'nın 23.12.2016 tarih ve 43143608-150.05-2016/11751416 sayılı yazısına atfen İran İslam Cumhuriyeti Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve Sanayi Bölgeleri Kurumu tarafından hazırlanan, yabancı yatırıma uygun sekiz adet projeye ilişkin bilgilerin kurumlarına iletildiğinden bahisle bahse konu projelere ilişkin bilgilere TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr ) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları- Ülke Duyuruları- İran" bölümünden erişim sağlanabileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz