Menu

Duyurular


İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not

SİRKÜLER NO: 8.1  / 648-494 = 22/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/08/2017 tarih ve 3206-551/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.08.2017 tarih ve 0412/12981 sayılı İVEDİ öncelikli yazısına atfen;

İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmektedir.

 

Söz konusu Bilgi Notu'nda;

2016 yılından başlayarak ülkemizden İran İslam Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, dış ticarete konu olan bazı belgelerin İran'ın diplomatik temsilciliklerince onaylanması şartı getirildiği, bu şartın ihracatçılarımıza zaman kaybettiren bürokratik engellere ve çoğu durumlarda yüksek maliyetlere neden olduğu,

 

Bu çerçevede, İran menseli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulamanın, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs. ) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacağı, 21 Eylül 2017 tarihinden başlayarak tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacağı hususu,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz