Menu

Duyurular


Irak ile İş Yapan Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 520-407 = 05/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/07/2017 tarih ve 2626-452/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 03.07.2017 tarih ve IRK/2017-970 sayılı yazısına atfen;

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından Irak ile iş yapan firmalar ile 11 Temmuz 2017 tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul River Plaza'da bir toplantı düzenleneceği,

Toplantı amacının, firmalarımızın halihazırda Irak'ta karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespiti ve çözüm önerilerinin Ekonomi Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile paylaşılması olduğu,

Toplantıya katılmak isteyen Üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/ 421/9013 adresinden     6 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerektiği,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz