Menu

Duyurular


İnovasyon Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 507-359 = 12/08/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.08.2022 tarih ve 2587/582/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde yayımlanan duyurudaİnovasyon Forumu’nun IMO, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme-UNEP) ve Norveç işbirliğinde 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu duyuruda, İnovasyon Forumu ile, denizcilik sektörünün sıfır ve düşük emisyonlu bir geleceğe geçişini hızlandırmak için inovasyonun desteklenmesinin amaçlandığı, özellikle Az Gelişmiş Ülkeler (Least Developed Countries-LDC) ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (Small Island Developing States-SIDS) başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına odaklanılacağı ifade edilmektedir. Ayrıca Forumun, denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için kapsayıcı inovasyon çalışmalarına yapılan özel bir vurgu ile, IMO 2022 Dünya Denizcilik Günü “Daha Yeşil Denizcilik için Yeni Teknolojiler” temasıyla bağlantılı olduğu belirtilmektedir.

Araştırma, teknoloji, altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, finansal ihtiyaçların ele alınması, denizcilik sektörünün çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişine olan gerekliliklerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir deniz taşımacılığına yönelik yeni finansal kaynakların yaratılması gibi konulara odaklanacak olan İnovasyon Forumu’nun kayıt linki https://bit.ly/3vZty6K web adresinde yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz