Menu

Duyurular


INKSNA Kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Alınan Yaptırım Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 408-325 = 17/05/2017

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/05/2017 tarih ve 1885-349/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.05.2017 tarih ve 7818 sayılı yazısına atfen;

Dışişleri Bakanlığı’nın 10277076-545.08-2017/12208197 sayı ve 03.04.2017 tarihli yazısında bahisle,

 

ABD’nin “İran, Kuzey Kore ve Suriye Yayılmanın Önlenmesi Yasası (INKSNA)” kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, 10 ülkeden 29 yabancı gerçek ve tüzel kişi hakkında 21 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptırım kararı alındığı,

 

Yaptırımlar kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından aksi belirtilmediği sürece, ABD Hükümeti ve bağlı birimlerin söz konusu 29 gerçek ve tüzel kişiden tedarik işlemi gerçekleştiremeyeceği, söz konusu kişilere yardım sağlanmayacağı ya da herhangi bir programına dahil edilmeyeceği,

 

ABD Mühimmat Listesi’nde yer alan malzemelerin anılan gerçek ve tüzel kişilere satışının yasaklandığı, Silah İhracat Kontrol Yasası kapsamındaki satışların da durdurulduğu; bu çerçevede, yeni ihracat lisans başvurularının reddedileceği, mevcut lisansların askıya alınacağı,

 

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının Ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz