Menu

Duyurular


IMO’nun Co2 Stratejisindeki Gelişmeyle ilgili ICS Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 805-618 = 02/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/11/2017 tarih ve 4170-687/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 27.10.2017 tarih ve PRESS(17)21 sayılı yazısı ve

Eki Basın Bildirisine atfen;

 

İlgi yazıda; denizcilik endüstrisinin, IMO'nun CO2 stratejisindeki gelişmeyle birlikte sonunda memnun kaldığı ancak halen yapılacak çok iş olduğu belirtilerek, yazı Ekindeki Basın Bildirisi'nin ulusal ticari basına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere duyurulması istenmektedir. İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisi'nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ile İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmakta olduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 Ek 1: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz