Menu

Duyurular


IMO No Alınması Hakkında

SİRKÜLER NO: 23.1 / 121- 72 = 23/02/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan 23.02.2023 tarih ve E-36935900-010.07.01-946263 sayılı yazısı.

 

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Denizcilik Genel Müdürlüğü' nün 24.11.2022 tarihli ve 788928 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda Türk Deniz Ticaret filosu istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanabilmesi ve Bayrağımız sicilinde kayıtlı gemilerden sadece ulusal sularda faaliyet gösteren gemilere de IMO Numarası tahsis edilmesi gerekliliği ortaya çıktığı belirtilmiş olup, gemi niteliği taşımayan deniz araçları, özel yatlar, özel hizmete haiz gemiler (Görev/devriye gemisi, Fener gemisi, Kılavuz gemisi, Kılavuz botu, Palamar botu, Servis motoru, Acente botu, Deniz ambulansı, Deniz süpürge gemisi, Kurtarma botu), savaş gemileri ve balıkçı gemileri dışındaki ahşap gemiler hariç olmak üzere; 

*  100 GT ve üstü gemiler,

* 100 GT altı olup uluslararası sefer olarak belgelendirilmiş tam boyu 12 metreden büyük içten makineli balıkçı gemileri, 

*  Uluslararası sefer yapan; 100 GT altı yolcu gemileri ve Sondaj ve Araştırma Gemileri cinsindeki gemilerin IMO Numarası alması gerekliliği belirtilmiştir. 

Başkanlığımız yetki sahasında faaliyette bulunan ve yukarıdaki şartlara uyan gemilerin IMO'nun A.30/Res.1117 sayılı Kararında belirtildiği üzere IMO Numarasının " imonumbers.ihs.com" sitesi üzerinden veya IHS Maritime &Trade "mailto:ship.imo@ihs.com" elektronik posta adresi üzerinden gemi bilgileri gönderilmek suretiyle ücretsiz olarak alınabileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımız yetki sahasında faaliyette bulunan ve yukarıdaki şartlara uyan gemilerin IMO Numaralarının alınarak Başkanlığımıza bildirilmesi hususunda ; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: İlgi Yazı Eki

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz