Menu

Duyurular


IMO MEPC 64. Toplantısı Sonuçları Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 650-458 =  23/10/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/10/2012 tarih ve  3471-457 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“(a) www.imo.org/MediaCentrePressBriefings/Pages/42-MEPC-64.aspx ’den sağlanan bilgiler.

 (b) Odamızın 27.07.2012/2947 tarih ve sayılı, No:382/2012 Sirküler yazısı. 

    

1-5 Ekim 2012 tarihlerinde, Londra, İngiltere’de yapılan IMO MEPC 64. Toplantısı sonuçları ile ilgili olarak Odamızca derlenen bilgilere göre, söz konusu Toplantıda ele alınan konular arasında MARPOL Ek VI Kural 14.8 kapsamında yeterli yakıtın sağlanabilirliğinin değerlendirilmesinin gerekliliği gelmektedir.  Bu değerlendirme, 2020 yılında küresel SOx limitlerinin %0.5’e düşürülmesi durumunda uygun yakıtın yeterli rezervinin olup olmadığı sorununu kapsamaktadır.  Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), sunulan metodolojiye göre yapılan değerlendirmeyi incelemiş ve bunların sadece ECA’lardaki (Emisyon Kontrol Alanı – Emission Control Area) bilgiler kullanılmak üzere yapıldığını, oysaki küresel değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.  Dolayısıyla, ICS, ön değerlendirme metodolojisinde değişiklik yapılması gerektiğini ve değerlendirme yapılması için daha farklı bilgilere ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir.  ICS değişiklik ihtiyacını belirlemek için küresel limitler esas alınarak 2015-2016’da ön değerlendirme yapılmasını ve eksikliklerin önceden giderilmesini önermektedir.  Amerika Birleşik Devletleri ise ICS’in aksine ön değerlendirmenin etkisinin fazla olmadığını belirterek değerlendirme için ek gerekliliklere ihtiyaç olmadığını savunmuştur.  Rafinerilerin çalışmalarının halen tamamlanmamış olması sebebiyle ön incelemenin çok erken olduğu ve verilerin gerçeği yansıtmayacağı ileri sürülmüştür.

 

Öte yandan, İlgi (b) Sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere, 2020 veya 2025 yıllarına kadar Emisyon Kontrol Alanlarının dışında küresel olarak kullanılması gereken %0.5 sülfür yakıtı talebini karşılamak üzere gerçekleştirilen ilerlemeye ait bir incelemeyi 2018 yılına kadar IMO’nun tamamlaması için MARPOL Ek VI’da halen resmi bir düzenleme bulunmaktadır.  Ancak, ICS damıtma işleminin büyüklüğü ve bunun gemiler üzerine olan etkisinin azımsanmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

             

MEPC 64’de konuyla ilgili ortak görüş oluşmadığı için önerilerin MEPC 66’ya sunularak daha sonra tartışılmasına karar verilmiştir.     

 

İlgi (a) yazıda, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 64üncü Toplantısında alınan Kararlar belirtilmekte  olup,  anılan kararların Odamızda yapılan özet çevirisi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1)”

           

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek-1: IMO MEPC 64. Toplantısı Sonuçları ile ilgili çeviri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz