Menu

Duyurular


IMO Kurallarına Uyuma Yönelik ICS Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 769-531 = 29/11/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.11.2022 tarih ve 3709/863/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 22.11.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik ilk nihai rehberin yayınlandığı bildirilmektedir.

Dekarbonizasyon sürecinde IMO mevzuat çerçevesine ve özellikle MARPOL Ek-VI’da 2021 yılında yapılan değişikliklere uyum için hazırlığa yönelik rehberlik sağlayan Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma: IMO Mevzuatına Uygunluk Rehberi hakkında bilgiler içeren Basın Bülteni ve “Uyumluluk İçin Zaman Çizelgesi” Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulduğu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz