Menu

Duyurular


IMO-INTERPORTPOLICE Sempozyumu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 127-77 = 28/02/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.02.2023 tarih ve 706/168/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’IMO ve Uluslararası Havalimanları ve Limanlar Polis Teşkilatı (International Organization of Airport and Seaport Police – INTERPORTPOLICE) iş birliğinde 16 Mart 2023 tarihinde "Uluslararası deniz trafiğinin iyileştirilmesine yönelik deniz tedarik zincirindeki kanun uygulamalarında yaşanan zorlukların ele alınması" başlıklı bir sempozyumun Londra'da bulunan IMO Genel Merkezi'nde ve IMO Youtube kanalında hibrit şekilde gerçekleştirileceği, 

Söz konusu sempozyumun; yolsuzluk, yasa dışı vahşi yaşam ticareti dahil olmak üzere limanlar başta olmak üzere denizcilikte meydana gelen suç faaliyetleri hakkında bilgi sağlamayı amaçladığı belirtilmiş olup, detayları Ek'te yer aldığı,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz