Menu

Duyurular


IMO Balast Suyu Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesinin ABD’deki Büyük Sıkıntıları Çözemeyeceğini İfade Eden ICS Bildirisi Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3  / 747-637 = 27/11/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/11/2015 tarih ve 4673-821/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“25.11.2015 tarih ve PRESS (15)30 sayılı ICS Sirküleri ve Eki Basın Bildirisine atfen;
 
IMO Genel Sekreteri tarafından, Endonezya'nın Sözleşme'ye taraf olmasını müteakip 24 Kasım 2016'da yürürlüğe girecek olan Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi ile ilgili olarak, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden yola çıkarak hazırlanan son ICS basın bildirisinin yayınlandığı ve bu bildiride balast suyu arıtma sistemlerini, ABD onayına sunma yönünde niyet bildiren üretici sayısının 31 olarak belirtildiği ifade edilmektedir. Ekteki basın bildirisinin bir önceki basımında, bu sayının yanlışlıkla 20 olduğu ifade edilmiştir.
İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmuştur.”
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
                                                                                                           Saygılarımızla,
                                                                                       Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                       Kenan TÜRKANTOS
                                                                                           Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
 
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz