Menu

Duyurular


IMDG Kod Kapsamında Eğitim Alacak Personel.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 0654-469 = 10/11/2011

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan, 01/11/2011 tarih ve 31400 sayılı  IMDG Kod Kapsamında Eğitim Alacak Personel” konulu yazısında;

 

Bilindiği üzere, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili görev yapan kişilere verilecek eğitim programlarını İdare adına icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Bu bağlamda, Ülkemizin taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili muhtelif faaliyetlerde bulunan kişiler ve alacakları eğilim konularının belirlenmesine dair 2011/49 sayılı Müsteşarlığımız Genelgesi  28 Ekim 2011 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Söz konusu genelge ve ekleri ile Müsteşarlığımız adına eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların listesi. Müsteşarlığımız web sayfası / Mevzuat / İMO Genelgeleri içerisindeki "Yükler ve Tehlikeli Yük Taşımacılığı" ve duyurular bölümünde yayınlanmakla olup, ilgililerin bilgilendirilmesi ve ilgili personelin gerekli eğitimleri almalarının sağlanması hususu,”

 

Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz