Menu

Duyurular


İlave ISM Denetimleri

SİRKÜLER NO: 22.3 / 041-033 = 19/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/01/2009 tarih ve 214-22/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 07/01/2009 tarih ve 639 sayılı yazısına atfen;

 

1- Türk Bayraklı gemilerin Paris Memorandumu kapsamındaki limanlarda yapılan Liman Devleti kontrolleri neticesinde oluşturulan Kara-Gri-Beyaz Liste uygulaması kapsamında 2006 yılı itibariyle Gri Liste’de yer aldığı, gemilerimizin Beyaz Liste’ye geçmesinin Denizcilik Müsteşarlığı’nın öncelikli hedefleri içersinde bulunduğu ve bu hedefe ulaşabilmek için Türk Bayraklı gemilerin denetimlerine öncelik verilerek, yurtdışına çıkış yapacak gemilerin önsörvey uygulamasının ve yurtdışı limanlarda tutulan gemilerin programdışı sörvey uygulamalarına kararlılıkla devam edildiği,

 

Bu kapsamda, Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU kapsamındaki denetimlerinde tutulmalarının önlenerek Beyaz Liste’ye geçişin sağlanmasını teminen limanlarda ilave tedbir niteliğinde yurtdışı Liman Devleti denetimleri neticesinde tutulduğu tespit edilen Türk Bayraklı gemilerin durumlarının değerlendirilerek, gerekli görülmesi halinde gemiye ve şirketine Denizcilik Müsteşarlığı’nca teşkil edilecek komisyon marifetiyle ilave ISM denetimleri gerçekleştirileceği,

 

2- Diğer taraftan, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca Türk Bayraklı gemilerin belgelendirilmesi işlemlerinde zaman zaman yapılan uygulamalarda sörveyler tamamlanmadan klas mektubunun yayımlandığının görüldüğü, bundan dolayı Denizcilik Müsteşarlığı’nca düzenlenen sertifikaların tarihleri ile klas mektubundaki tarihlerin örtüşmediği,

 

Bu itibarla klas kuruluşlarınca sörveyler tamamlanmadan klas mektubunun yayınlanmamasının gerektiği,

 

hususları bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz