Menu

Duyurular


İlan

SİRKÜLER NO: 23.1  / 488-382 = 20/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/06/2017 tarih ve 2391-421/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın;

 

1.  06.06.2017 tarih ve 3863 sayılı yazısı ile; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul ilindeki muhtelif taşınmazların özelleştirmesine ilişkin ilan, (EK-1)

 

            2. 06.06.2017 tarih ve 3867 sayılı yazısı ile; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ.’nin sermayesindeki %21,26 oranındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ye ait hissenin özelleştirmesine ilişkin ilan, (EK-2)

 

yazılarının birer örneği Ek’te sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz