Menu

Duyurular


İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 33

SİRKÜLER NO: 23.1 / 298-210 =20/04/2021


İlgi: İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ nün 16.04.2021 tarih ve E-83362133-050.01.04 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16.04.2021 Cuma günü saat 10.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır.

Ülkemizde koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler neticesinde;

1-   İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2021 tarihli ve E-50720270-410.02-24060001 sayılı talebine istinaden, İlimizde faaliyet gösteren pilot yetiştirme kursları ve gemi adamı yetiştirme kurslarında teorik eğitimin yeni bir karar alınıncaya kadar uzaktan eğitim suretiyle yapılmasına,

2-   Sağlık Bakanlığının 09.03.2021 tarihli ve E-67414668-234.01.03-139 sayılı yazısına istinaden İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.03.2021 tarihli ve 23 No.lu kararı ile 01.05.2021 tarihine kadar ara verilen İlimiz Okul Çağı İşitme Tarama Programına yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine,

İlgili Kurumlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine,

Karar verilmiştir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 33

Dağıtım: Tüm üyelerimiz