Menu

Duyurular


İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 22

SİRKÜLER NO: 23.1 / 215-147 =18/03/2021 


İlgi: İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ nün 16.03.2021 tarih ve E-83362133-050.01.04 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16.03.2021 Salı günü saat 10:30'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 15.03.2021 tarihli ve 4704 sayılı genelgede; “İçişleri Bakanlığının 12.02.2021 tarihli ve 2556 sayılı genelgesi ile Sağlık Bakanlığının yeni varyant SARS- CoV-2 virüsünün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Brezilya ve G. Afrika ülkelerinden gelecek kişilere ülkemize girişte PCR testi uygulanması ile karantina şartlarına ilişkin hükümleri içeren yazısı gönderilmişti. Sağlık Bakanlığından alınan 05.03.2021 tarihli ve E-13588366-149-410 sayılı yazı ile İngiltere, G. Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya kaynaklı mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün farklı ülkelerden de izole edildiği belirtilerek Türkiye'ye girişlerini takiben İngiltere ve Danimarka'dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişilerin karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesi, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testi yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesi, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 10 güne tamamlanması, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi doğrultusunda yapılması ve G. Afrika ve Brezilya varyantına yönelik uygulamaların aynen devam etmesi talep edilmektedir. ” denilmektedir.

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 15.03.2021 tarihli ve 4704 sayılı Genelge çerçevesinde Türkiye’ye girişlerini takiben;

1-  İngiltere ve Danimarka’dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişiler için İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 12.02.2021 tarihli ve 7 No.lu karar ile belirlenen 14 günlük karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesi, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testlerinin yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesi, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 10 güne tamamlanması, PCR testi pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi doğrultusunda yapılmasına,

2-  G. Afrika ve Brezilya’dan gelen kişilere yönelik uygulamanın ise İçişleri Bakanlığının 12.02.2021 tarihli ve 2556 sayılı genelgesi ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısı ve bu çerçevede İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 12.02.2021 tarihli ve 7 No.lu karar doğrultusunda aynı şekilde devam etmesine,

 

Kaymakamlar, Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Karar verilmiştir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 22

Dağıtım: Tüm üyelerimiz