Menu

Duyurular


İklim Web Sitesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 594-419 = 20/09/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.09.2022 tarih ve 2851/675/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 15.09.2022 tarihli, ekte sunulan yazıda;

İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldiği, sektörleri kapsamlı bir dönüşüme zorlayacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına neden olacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projelerin yapıldığı, bunun sonucunda raporlar, eylem planları ve yol haritalarının hazırlandığı, bunlara paralel olarak etkinlikler, webinarlar, toplantılar ve eğitimlerin düzenlendiği belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, söz konusu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanmasının bütünlük oluşturarak bu çalışmalara ulaşımı kolaylaştıracağı ve konuyla ilgili birikimin arşivlenmesine olanak yaratacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim krizi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik proje, çalışma ve dokümanların yer aldığı web sitesi TOBB bünyesinde kurularak erişime açılmış olup, https://iklim.tobb.org.tr/ adresinden ulaşım sağlanmaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz